Kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa oraz obsługę kadr i płac.
Ilość papierów Cię przytłacza? Zadzwoń! 509 149 730
Ponosimy pełną odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za prawidłowość prowadzonych ksiąg oraz rozliczeń klientów.
Postaw na profesjonalistów z doświadczeniem i oszczędzaj swój czas oraz pieniądze.

Usługi księgowe

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe).
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o ustawy o podatku akcyzowym.
 • Sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów niezbędnych deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczych wraz z dostarczaniem ich do odpowiednich urzędów.
 • Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego.
 • Rozliczenia ulg budowlanych.
 • Przygotowanie wniosków kredytowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz innymi urzędami w zakresie umocowania zawartego w umowie.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Zakładanie i prowadzenia akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników.
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Przygotowywanie umów dodatkowych do umowy o pracę (umowy o odpowiedzialności materialnej, o używanie samochodu itp.).
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac.
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji.
 • Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych. .
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych.
 • Przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS. Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń.
 • Organizacja badań lekarskich.
 • Organizacja szkoleń BHP.

Inne usługi

 • Stały nadzór podatkowy.
 • Dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji.
 • Pomoc w wyborze rozwiązań optymalizujących wysokości należności podatkowych.
 • Wykonywanie analiz podatkowych planowanych przedsięwzięć.
 • Pomoc w uzyskaniu kredytów, sporządzaniu prognoz i analiz wykonalności projektów dla banków.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS, Sąd Rejonowy),
 • Przygotowywanie oraz załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Sądzie Rejestrowym.

Wszystkim Klientom pracownicy BR „Maja" udzielają bez ograniczeń wszelkich porad oraz wyjaśnień księgowo-podatkowych,

Usługi dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

 • Przygotowanie wniosków kredytowych.
 • Przygotowanie zeznań rocznych.
 • Przygotowanie rozliczenia w zakresie umowy najmy lub dzierżawy.
 • Przygotowanie umowy kupna sprzedaży (podatek od czynności cywilnoprawnych PCC).
 • Przygotowanie wniosków VZM (zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych).

Doświadczony zespół księgowych to gwarancja prawidłowo prowadzonych ksiąg i rozliczeń przed US i ZUS.book2

Postaw na profesjonalistów-zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.

book1

Księgowość zostaw nam, a sam skup się na swoim biznesie.

book3